Teorie hygieny

Jin a jang jsou symboly ženské a mužské energie. A přestože jsem studium tradiční čínské medicíny krátce po započetí „zabalila“, koncept jin a jang, který symbolizuje rovnováhu, zůstává hlavním motem všech mých programů. 

 

Zabíjení toho, co nás dříve zabíjelo nás dnes zabíjí… 🙂

Dnešní krok jsem si dovolila začít tak trochu filozoficky přirovnáním ke konceptu jin-jang, který symbolizuje rovnováhu. A rovnováha je něco, co vůbec nebere v úvahu naše medicína a celkově naše doba. Zasahujeme do prastarých přírodních procesů a myslíme si, že se nic nestane. 

Infekce bývala hlavní příčinou úmrtí, a proto jsme se rozhodli ji zničit. Vytvořili jsme vakcíny, antibiotika, antimykotika a antivirotika. Povrchy sterilizujeme a desinfikujem a miska vah se přehoupla. Nyní nás nezabíjí infekce tak, jako dříve. Ale přehnanou hygienou, expozicí chemikáliím, nadužíváním antibiotik apod. dosahujeme stavu, kdy ničíme náš imunitní systém. 

Tělo se pak nedovede vypořádat s infekcemi, které by dříve byly banální záležitostí. Dáváme vznikat novým infekcím, které jsou rezistentní na látky, které proti nim máme ve výzbroji.  A ničíme mikroflóru, která je kruciální pro naše zdraví.

 

Toto je ale pouze jedním z aspektů celého labyrintu medicíny. 

Když jsem na medicíně skládala zkoušku z patologické fyziologie, vytáhla jsem si otázku, kterou jsem si vytáhnout nechtěla. Takové to téma, o kterém si člověk říká, že to nějak okecá. V překladu se tuto otázku vůbec neučí, jen si přečte body, které je potřeba zmínit, aby vás nevyrazili! 😀 

Když si ale takovou otázku nakonec vytáhnete, vůbec nemáte pocit, že to nějak okecáte. Naopak vás poleje studený pot a říkáte si, že jste se to přece jen měli naučit. A po nezdařené zkoušce se na toto téma ještě více zaměříte. 

 

Já tu zkoušku tehdy udělala, protože můj dar „mluvit dobře na veřejnosti“ nakonec předčil nedostatek vědomostí. Ale stejně jsem se pak zabořila nosem do knihy a zkoumala téma, které tehdy mluvilo o tom, proč nejspíš trpím alergiemi a také autoimunitním onemocněním. 

Teorie vzniku poruch imunity 

Teorií, proč vznikají alergie a autoimunitní onemocnění je celá řada a my se na ně dnes podíváme. Jedna teorie vyvrací druhou a naopak, což je pro mě jasným impulzem myslet si, že příčina nikdy není jedna, ale je jich celá řada, kdy do hry vstupuje především jedonečnost nás všech. Jisté vzorce však nelze přehlížet a pro nás je skvělé vědět o tom, kde a proč se poruchy imunity vyskytují. Umožní nám to ušít si terapii na míru a hlavně využít toho, co nám nabízí výzkum a zakomponovat tyto výstupy do holistické léčby. 🙂

Existuje teorie, která tvrdí, že mutace způsobující alergie snižují míru dětské úmrtnosti. Na to, aby toto však byla pravda, je narůstajících případů poruch imunity přece jen příliš mnoho. 

 

Je evidetní, že tady vedle genetiky nastupují na scénu také spouštěče z vnějšího prostředí. Je jich celá řada a je dost možné, že jich u vás bude více. 

Teorie hygieny

Tato teorie říká, že nedostatečné vystavování imunitního systému mikrobům, včetně „hodných“ komenzálů, zvyšuje náchylnost k rozvoji alergií a autoimunintích onemocnění. S touto hypotézou poprvé příšel v roce 1989 David P. Strachan, který vypozoroval, že se ekzémy a senná rýma méně vyskytují u dětí z větších rodin, které byly pravděpodobně vystaveny většímu množství infekčních činitelů přes své sourozence. 

Hygienická hypotéza byla obsáhle zkoumána imunology a epidemiology a stala se důležitým teoretickým základem pro studium alergických onemocnění. Používá se jako vysvětlení nárůstu alergických nemocí, který je zaznamenáván během industrializace, a vyššího počtu těchto nemocí ve vyspělejších státech.

 

Teorie hygieny se opírá o hypotézu, že vyvíjející se imunitní systém musí přijímat podněty (od infekčních činitelů, symbiotických bakterií a parazitů), aby se náležitě vyvinuly regulační T-lymfocyty. Pokud k tomu nedojde, je takový člověk náchylný ke vzniku autoimunitní a alergické nemoci.

Tuto teorii částečně vyvrací fakt, že nejvyšší výskyt alergií byl zaznamenán v getech a slumech. Tady vidíme druhý extrém a o přehnané hygieně se zde hovořit v žádném případě nedá. Nicméně lidé z velmi chudých poměrů nežijí v souladu s přírodou. Geta a slumy jsou často znečištěné jak bakteriemi a parazity, tak chemikáliemi a toxiny v ovzduší. 

 

Osobně si myslím, že přehnaná hygiena ovlivňuje nepříznivý vývoj imunitního systému. Ale jak už to u autoimunitních onemocnění bývá, vždy je potřeba přistupovat k onemocnění a jeho vzniku velmi individuálně s ohledem na celou řadu faktorů. A přehnaná hygiena a chemikálie, které se s ní pojí, jsou jen jedním z nich. 

Očistěte své prostředí... ale tak trochu jinak 

Často ode mě slyšíte větu: „očistěte své prostředí“. Já tím ale v žádném případě neříkám, že si máte koupit desinfekci a antisepsi, chodit všude v roušce a nechávat se očkovat každou vakcínou, která je teď na trhu. To v žádném případě není dobrý nápad. 

 

Když mluvím o očištění prostředí, mám tím na mysli odstranění toxických látek, chemikálií a nečistot, které mohou ovlivňovat fungování imunitního a hormonálního systému. Teď si dokonce dovolím částečně oponovat teorii hygieny. Nepopírám důležitost interakce s mikroby. Ale myslím si, že roli zde nehraje pouze „sterilita“ prostředí, ve kterém žijeme. Ale také chemikálie, které vedle toho, že ničí mikroby, zasahují do biochemie našeho těla.  

Infekční podstata onemocnění?

Přímo proti teorii hygieny stojí opačný přístup, který tvrdí, že za většinu nemocí mohou infekce. Tuto úvahu do vědeckého světa uvedl Paul W. Ewald, profesor biologie z univerzity v Amherstu. Podle něj  jsou patogeny příčinou téměř všech chorob (rakovina, cukrovka, mozková mrtvice, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba), a to i včetně těch, u kterých bychom to na první pohled nepředpokládali. 

I já se pravidelně setkávám s tím, že mi lidé říkají, že za jejich problémy může určitě infekce. Snaží se identifikovat patogen, který to celé způsobil.

 

Je samozřejmě na místě být řádně vyšetřen. Já se ale ptám, jak je možné, že u daného člověka infekce přetrvává a navíc vyvolává vznik autoimunitního onemocnění? Infekce, která tu byla i před 200 lety, kdy autoimunitním onemocněním trpělo pouze velmi malé procento populace.

Asi vám už dochází, kam tím vším mířím. Stejně jako je to u výzkumu doplňků stravy, které zaručeně fungují, ale jen někomu, máme tu podobnou situaci když přijde na zkoumání příčiny vzniku autoimunitního onemocnění. 

 

Má teorie se skláda ze všech teorií, které aktuálně poukazují na důvod vzniku autoimunitního onemocnění. Bude tu nejspíš hrát roli hygiena v dětství a expozice mikrobům, včetně těch přátelských. Bude hrát roli, jakým chemikáliím a toxinům jsme v průběhu života vystavení. Genetika si vezme také svůj díl. A v neposlední řadě bude hrát svou roli infekce, nedostatek pohybu, znečištění ovzduší, stres a celkově životní styl. 

Použijme poznatky vědy!

Ačkoliv se vlastně doposud neprokázalo, co spouští autoimunitní onemocnění, přináší věda obrovské množství poznatků. Aby však byly relevantní, musely by být konzustentní. A to se ve chvíli, kdy zkoumáme individuální bytosti, nedá splnit. 

 

Tak nečekejme na posvěcení od světové zdravotnícké organizace a vezměme si vše, co doposud věda odhalila. A není toho málo. Spojme teorii hygieny s teorií o infekčních agens. Přidejme teorii znečištění a hormonální nerovnováhy. Propojme vše se studiemi podvýživy, jídla a mikrobiomu. A já vám zaručuji, že přestože ani jeden z těchto výstupů není pro vědu relevantní, může vám pomoci dojít mílovými kroky k uzdravení. 🙂 

Je to o rovnováze. Když mluvíme například o hygieně, platí to také. Když budeme vše dezinfikovat a sterilizovat, náš imunitní systém se nebude vyvíjet jak má a protože se bude přizpůsobovat daným podmínkám, staneme se náchylnější k infekci a k rozvoji poruch imunity. Infekce je sama o sobě také nebezpečná. Nezapomeňme, že dříve patřila mezi hlavní příčiny lidských úmrtí. Možná proto jsme jí tak posedlí a snažíme se mikroby vymítit, přestože je potřebujeme k tomu, abychom byli zdraví. 

 

Je to o rovnováze. Jako jin a jang. 🙂

Vašim úkolem bude o víkendu odpočívat, relaxovat a užívat si léčebný plán jako celek. Je to proces, není to jen o cíli. Vnímejte sami sebe a změny, kterými začíná procházet vaše tělo. Vizualizujte si očistné procesy ve vašem těle a živiny, které do něj proudí z jídla, které si teď dopřáváte. 🙂