Mudr.Tereza Feltoni Gurini

Je nejen lékařkou, pro kterou se studium medicíny stalo největší vášní a koníčkem, ale je současně i bývalou pacientkou. Ženou, která se vyléčila z nemoci, o níž lékaři klasické medicíny tvrdí, že je nevyléčitelná.

Na své cestě za uzdravením z autoimunitního onemocnění nasbírala velké množství zkušeností a postřehů. Ty se nyní snaží předávat prostřednictvím propojení konvenčních, alternativních a psychoterapeutických metod zpracovaných do jednoduchého konceptu.

Holistický přístup v rámci medicíny klade důraz na všechny naše části a zaměřuje se především na příčiny onemocnění. Vnímá člověka jako komplexní bytost, nereflektuje pouze samotné symptomy nemoci. Holistická léčba pomáhá klientům rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti vedoucí k vyléčení a osvojit si životní styl, kdy s nemocemi člověk pouze nebojuje, ale do budoucna jim může zcela předejít.

Tereza Feltoni

MUDr. Feltoni o sobě napsala:

Práce lékařky a studium medicíny je více než 10 let mou největší vášní a koníčkem. Skrze vlastní zkušenost s vážným autoimunitním onemocněním -ulcerózní pankolitidou- jsem se odklonila od striktně západní medicíny a nyní provádím lidi na cestě za uzdravením pečlivým propojením konvenčních, alternativních a psychoterapeutických metod zapracovaných do jednoduchého konceptu. Jsem přesvědčená, že autoimunitní onemocnění můžete léčit a vyléčit, tak jako se to podařilo mě.

Výživová poradkyně Stefania Zanconato

Jmenuji se Stefania a můj příběh za uzdravením a následně vzděláváním v oblasti výživy a alternativních terapií započal na podzim roku 2016, kdy mi bylo diagnostikováno vážné neurologické autoimunitní onemocnění.
Již před touto nepříjemnou diagnózou jsem delší dobu bojovala s četnými zdravotními problémy, tudíž mě tento verdikt lékařů dostal vysloveně do krizové situace.
Dnes s odstupem však toto své nelehké životní období vnímám skutečně jako nádherný dar, protože díky této své cestě za uzdravením se dnes mohu sama věnovat pomoci druhým lidem, výživovému poradenství a koučinku v oblasti výživy.
Mým cílem je lidi motivovat, že vše má své řešení a předat jim veškeré své zkušenosti a vědomosti. Studovala jsem farmaceutickou fakultu, kterou jsem však musela díky zdravotním problémům ukončit. Následně jsem ale pokračovala samostudiem v oblasti funkční funkční medicíny. Dále jsem absolvovala akreditovaný kurz výživového poradce.

Moje poznání:

Jídlo je informace. Pokaždé, když se najíme, naše tělo obdrží nespočet signálů, které modulují genovou expresi, hormonální rovnováhu, náladu, koncentraci, kognitivní funkce, imunitní a zánětlivou odpověď. Strava je nesmírně důležitým dílkem skládačky našeho osobního zdraví. Aspekty , které se významně podílí na zdraví, pro mě představují komplex životního stylu, z kterého nelze vyčlenit pohyb, vliv cirkadiálních rytmů, přátelství, rodinu, práci, odpočinek, emoce. Pokud se budeme starat o všechny tyto části, bude fungovat celek. Strava není statická, ale je dynamická a my bychom ji měli umět přizpůsobit různým životním situacím. Z mého pohledu není jediná funkční dieta na celý život, dieta je pomůcka a životní styl tehdy, když ji potřebujeme.

Ing.Katarína Hrivňáková

Vystudovala chemicko-technologickou fakultu STU /SVŠT/ v Bratislavě, studijní obor chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů, se zaměřením na chemickou-technologii textilu.

Po skončení studia pracovala ve Výzkumném ústav technologie výroby nití na pozici vývoje barevných kompozic, následně jako vedoucí akreditovaných laboratoří v oblasti životního prostředí půdy a vody.

Dále pracovala  v sektoru výzkumu a vývoje a také na úseku státní kontroly.

V současné době je spolumajitelkou firmy vyvíjející přírodní kosmetiku a čistící prostředky pro domácnost. Produkty vyrábí a formuluje tak, aby byly striktně „non toxic“.

Katarína je členkou Slovenské kosmetologické společnosti pro obast legislativy a disponuje oprávněním senzoricky hodnotit kosmetické výrobky.

Dále je odborným garantem neziskové organizace Svět non toxic, z.s. a spoluatorkou knihy Svět non toxic.

Již od mládí ji lákalo věnovat se bylinkám, tinkturám a poznání, jak skloubit chemii a přírodní suroviny pro zdravý a šťastný život člověka. Do svého vlastního života plně promítá filozofii Non toxic.

Je matkou dvou dospělých dětí, syna a dcery, a současně již i babičkou dvou vnoučat, děvčátka a chlapce.

Pavlína Pavlištová

Pavla Pavlištová je přední představitelka komunity Svět non toxic a předsedkyně stejnojmenného neziskového spolku, zároveň autorka knihy Svět non toxic vydanou nakladatelstvím Albatros.
Kniha se stala již během prvního půl roku působení bestsellerem a společně se spoluatorkou a odbornou garantkou Ing. Katarínou Hrivňákovou se díky knize daří základy non toxic životního stylu šířit i mezi širokou veřejnost v celé ČR.
Non toxic životní styl se poslední dobou pomalu stává vyhledávaným trendem, zejména kvůli zdravotním benefitům, jež s sebou nese a současně udržitelnosti a ekologii.
Pavla se dostala k non toxic problematice a životnímu stylu díky svým vlastním rozsáhlým zdravotním problémům, jež nedokázala klasická, tzv. „západní medicína“ řešit.
Mnoho let bojovala s těžkým onemocněním ženského hormonálního cyklu – endometriózou. Ta v současné době trápí velké množství žen, nese sebou četná omezení, bolesti a patří mezi jednu z hlavních příčin sterility. Stále ovšem platí, že ji konvenční medicína nedokáže vyléčit, pouze symptomaticky stabilizovat, ale ani to se většinou efektivně nedaří u všech pacientek.
Pavla se kromě endometriózy potýkala také s potížemi v podobě alergií, ekzémů a kontaktních reakcí na některé chemické látky, což jí přivedlo ke studiu alternativních postupů a terapií a posléze k seznámení se s non toxic principy. Ty se rozhodla zavést do vlastního života a péče.
Postupně se jí díky kompletní změně životního stylu a non toxic péči podařilo dosáhnout plného zotavení i vyléčení a to včetně potíží souvisejících s endometriózou.
V komunitě Svět non toxic se věnovala zejména komplementaci informací, návodů, rad a tipů, pomáhala pacientům a zájemcům o non toxic životní styl přejít na non toxic péči a nastavit funkční doplňkovou terapii. Současně pomáhala v pozici supervizoranon toxic rozběhnout úspěšnou činnost několika českým non toxic e-shopům zaměřeným na ryze non toxic sortiment.
V rámci komplexního přístupu, který každá léčba a terapeutický styl musí uplatňovat, se Pavla zaměřuje také na funkční výživu, chytrou non toxic suplementaci, aktivní pohybovou aktivitu a psychologické aspekty nemoci. Své bohaté vlastní zkušenosti i příběhy z koučinku prakticky již stovek pacientů zúročuje coby non toxic kouč a poradce.
Věnuje se také přednáškové aktivitě, influencingu, natáčení edukačních videí a podcastů, nebo non toxic vizážistice. Bývá častým hostem podcastů o non toxic, díky své schopnosti inspirovat a srozumitelně předávat bohaté a cenné zkušenosti druhým. Chce se i nadále věnovat psaní populárně naučných knih.

V projektu celostní kliniky Pontina působí Pavla jako non toxic konzultant.

Co obnáší non toxic poradenství:

  • eliminace toxických a potenciálně škodlivých látek v domácnosti a osobní péči. Důraz na personalizovaný výběr vhodných alternativ pro praní, úklid, drogerii, vybavení a zejména kosmetiku a osobní péči
  • nastavení terapeutické non toxic péče při léčbě hormonálních poruch, alergií, ekzémů, kontaktních dermatitid a onemocnění, při kterých je vhodné nastolit non toxic přístup a kde se pacient setkává s nutností volit produkty personalizovaně (individuální snášenlivost, alergie, poškozená pokožka, osobní preference)
  • kontrola doplňků stravy a pomoc v orientaci se složením, výběrem i s nákupem
  • edukace základních non toxic principů, jak se orientovat ve složení a čemu se vyhýbat

Mgr. Veronika Dostálová

Zabývá se klinickou logopedií a praxi klinického logopeda se věnuje již 15 let. Klientům nabízí  nejen komplexní logopedickou péči, která zahrnuje diagnostiku, terapii, prevenci, ale  i poradenství v oblasti narušené komunikační schopnosti pro klienty všech věkových kategorií (od raného dětského věku až po dospělé) s narušenou komunikační schopností. 

Již druhým rokem  se rovněž věnuje Metafyzické anatomii, která se zaměřuje na práci s emocemi a traumatem, na proces osobního i osobnostního rozvoje. Další podstatnou část její seberealizace tvoří individuální práce podporující a rozšiřující oblast sebepoznání a rozvoj emoční inteligence včetně meditací, které tvoří individuálně pro děti i dospělé. 

Komunikace je její vášní, koníčkem a součástí dlouhodobého zkoumání se zvědavostí jí vlastní. 

V praxi podporuje, rozvíjí a oceňuje přirozenost, spontánnost, upřímnost i otevřenost včetně touhy na „sobě“ pracovat. S respektem a úctou dbá při terapii u klientů na empatický přístup s důrazem na maximální podporu jejich „individuality – jedinečnosti.“

Více o aktivitách Mgr. Veroniky Dostálové se dozvíte na stránkách

www.dostalovaveronika.webnode.cz

Mgr. Šárka Pantůčková

Mgr. Šárka Pantůčková

Vystudovala  obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Řadu let učila na Základní škole Bosonožská v Brně. V praxi se věnovala převážně dětem se specifickými poruchami učení (SPU). Absolvovala řadu seminářů a kurzů zaměřených na tvořivé učení, arteterapii, reedukaci a vzdělávání dětí s SPU, rozvoj osobnosti.

V současné době se věnuje individuální a skupinové práci (od malých dětí po seniory) pomocí metod rozvíjející individuální potřeby každého jedince. 

MUDr. Luboš Pantůček

Žije v Brně, kde také vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita). Několik let pracoval na anesteziologicko-resuscitačním oddělení v nemocnicích v Ivančicích a v Brně a od r. 1997 má soukromou praxi zaměřenou na udržení zdraví.

 „Využívám vlastní komplexní přístup, ale také mě zajímají odborná vyšetření západní medicíny a některá i doporučím. Vždy to však kombinuji s pohledem celostní východní medicíny s akcentem na odhalení skutečné příčiny problému. Od toho se odvíjí léčebný postup, jehož výsledky jsou pak trvalejší a komplexnější než jen při pouhém řešení projevů,“ vysvětluje lékař z Brna, který se touto cestou ubírá už více než 35 let. Ke zlepšení zdraví lidem pomáhá úpravou životního stylu a akupunkturou a jako hlavní diagnostický nástroj používá pulzní diagnostiku.

MUDr. Luboš Pantůček

Osteopat Aaron Husby M.Ost, D.O.

  • první osteopat v České republice uznaný MŠMT ČR
  • profesor osteopatie na Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica v Janově
  • člen mezinárodního lektorského týmu European School of Osteopathy, UK
  • Osteopatie je specifická léčebná metoda, kterou koncem 19. století v USA rozvinul Dr. Andrew T. Still, a která ctí uznávaný a osvědčený systém klinické diagnózy. Je definována jako lékařská disciplína založená na manuální diagnóze, za účelem léčby zhoršené či poškozené pohyblivosti lidského těla (a to na úrovni tkání, kloubů i kostí).

Napsal o sobě:
Během studií a praxe jsem získal jedinečné zkušenosti.

Po dokončení střední školy jsem sloužil u Námořnictva Spojených států amerických, absolvoval jsem zde vzdělávací programy Vojenský medik a Chirurgický technolog.

V civilu
Po odchodu od námořnictva jsem několik let pracoval v civilních amerických nemocnicích. Na Univerzitě v Jižní Karolíně jsem vystudoval bakalářský program v oboru historie (University of South Carolina).

 Na univerzitě
Na European School of Osteopathy v Maidstone jsem získal magisterský titul  v Osteopatii. Pokud by Vás mé vzdělání zajímalo do detailu, zde uvádím v originálním znění:  „
Integrated Masters degree in Osteopathy (Integrovaný magisterský titul v Osteopatii) udělený University of Greenwich (Univerzitou Greenwich) v Londýně, jehož integrovanou součástí je získání Diploma in Osteopathy (Diplomu z Osteopatie), uděleného European School of Osteopathy (ESO, Evropská Škola Osteopatie v Maidstone – Velká Británie).“

V listopadu 2013 mi Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky udělilo “Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR” a zároveň mi povolilo užívat zahraniční titul Master of Osteopathy. Byl jsem prvním žadatelem v oboru Osteopatie v ČR.

Ve vlastní ordinaci
Na jaře roku 2014 jsem otevřel své první osteopatické studio v Litomyšli a od  roku 2015 mě můžete navštívit také na fyzioterapeutické klinice Vital v Brně Modřicích.

Aron Husby je také členem Mezinárodního lektorského týmu European School of Osteopathy (ESO) ve Velké Británii.

Anick Dostál

Pochází z Madagaskaru, kde jsou masáže oblíbeným nástrojem léčby, jelikož dokáží tělo uvolnit od stresu a napětí. Anick absolvovala  speciální 2měsíční kurz tradičních masáží na Madagaskaru.

 V současné době vede kurzy masáží Madagaskar pro různá relaxační wellness centra, zejména pro pacienty v lázních.

Anick o své práci:
Lidé v dnešní době žijí často ve spěchu a stres, a nemají čas udělat si prostor pro hýčkání svého těla. Mým cílem je přinášet lidem uspokojení a radost ze života, která přirozeně vychází z psychické a fyzické harmonie.