Mudr.Tereza Feltoni Gurini

Stefania Zanconato

Ing.Katarína Hrivňáková

Pavlína Pavlištová

Mgr. Veronika Dostálová

Osteopat Aaron Husby M.Ost, D.O.

Anick Dostál

Mudr.Tereza Feltoni Gurini

Je nejen lékařkou, pro kterou se studium medicíny stalo největší vášní a koníčkem, ale je současně i bývalou pacientkou. Ženou, která se vyléčila z nemoci, o níž lékaři klasické medicíny tvrdí, že je nevyléčitelná.

Na své cestě za uzdravením z autoimunitního onemocnění nasbírala velké množství zkušeností a postřehů. Ty se nyní snaží předávat prostřednictvím propojení konvenčních, alternativních a psychoterapeutických metod zpracovaných do jednoduchého konceptu.

Holistický přístup v rámci medicíny klade důraz na všechny naše části a zaměřuje se především na příčiny onemocnění. Vnímá člověka jako komplexní bytost, nereflektuje pouze samotné symptomy nemoci. Holistická léčba pomáhá klientům rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti vedoucí k vyléčení a osvojit si životní styl, kdy s nemocemi člověk pouze nebojuje, ale do budoucna jim může zcela předejít.

MUDr. Feltoni o sobě napsala:

Práce lékařky a studium medicíny je více než 10 let mou největší vášní a koníčkem. Skrze vlastní zkušenost s vážným autoimunitním onemocněním -ulcerózní pankolitidou- jsem se odklonila od striktně západní medicíny a nyní provádím lidi na cestě za uzdravením pečlivým propojením konvenčních, alternativních a psychoterapeutických metod zapracovaných do jednoduchého konceptu. Jsem přesvědčená, že autoimunitní onemocnění můžete léčit a vyléčit, tak jako se to podařilo mě.

Výživová poradkyně Stefania Zanconato

Jmenuji se Stefania a můj příběh za uzdravením a následně vzděláváním v oblasti výživy a alternativních terapií započal na podzim roku 2016, kdy mi bylo diagnostikováno vážné neurologické autoimunitní onemocnění.
Již před touto nepříjemnou diagnózou jsem delší dobu bojovala s četnými zdravotními problémy, tudíž mě tento verdikt lékařů dostal vysloveně do krizové situace.
Dnes s odstupem však toto své nelehké životní období vnímám skutečně jako nádherný dar, protože díky této své cestě za uzdravením se dnes mohu sama věnovat pomoci druhým lidem, výživovému poradenství a koučinku v oblasti výživy.
Mým cílem je lidi motivovat, že vše má své řešení a předat jim veškeré své zkušenosti a vědomosti. Studovala jsem farmaceutickou fakultu, kterou jsem však musela díky zdravotním problémům ukončit. Následně jsem ale pokračovala samostudiem v oblasti funkční funkční medicíny. Dále jsem absolvovala akreditovaný kurz výživového poradce.

Moje poznání:

Jídlo je informace. Pokaždé, když se najíme, naše tělo obdrží nespočet signálů, které modulují genovou expresi, hormonální rovnováhu, náladu, koncentraci, kognitivní funkce, imunitní a zánětlivou odpověď. Strava je nesmírně důležitým dílkem skládačky našeho osobního zdraví. Aspekty , které se významně podílí na zdraví, pro mě představují komplex životního stylu, z kterého nelze vyčlenit pohyb, vliv cirkadiálních rytmů, přátelství, rodinu, práci, odpočinek, emoce. Pokud se budeme starat o všechny tyto části, bude fungovat celek. Strava není statická, ale je dynamická a my bychom ji měli umět přizpůsobit různým životním situacím. Z mého pohledu není jediná funkční dieta na celý život, dieta je pomůcka a životní styl tehdy, když ji potřebujeme.

Ing.Katarína Hrivňáková

Vystudovala chemicko-technologickou fakultu STU /SVŠT/ v Bratislavě, studijní obor chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů, se zaměřením na chemickou-technologii textilu.

Po skončení studia pracovala ve Výzkumném ústav technologie výroby nití na pozici vývoje barevných kompozic, následně jako vedoucí akreditovaných laboratoří v oblasti životního prostředí půdy a vody.

Dále pracovala  v sektoru výzkumu a vývoje a také na úseku státní kontroly.

V současné době je spolumajitelkou firmy vyvíjející přírodní kosmetiku a čistící prostředky pro domácnost. Produkty vyrábí a formuluje tak, aby byly striktně „non toxic“.

Katarína je členkou Slovenské kosmetologické společnosti pro obast legislativy a disponuje oprávněním senzoricky hodnotit kosmetické výrobky.

Dále je odborným garantem neziskové organizace Svět non toxic, z.s. a spoluatorkou knihy Svět non toxic.

Již od mládí ji lákalo věnovat se bylinkám, tinkturám a poznání, jak skloubit chemii a přírodní suroviny pro zdravý a šťastný život člověka. Do svého vlastního života plně promítá filozofii Non toxic.

Je matkou dvou dospělých dětí, syna a dcery, a současně již i babičkou dvou vnoučat, děvčátka a chlapce.

Pavlína Pavlištová

Pavla Pavlištová je přední představitelka komunity Svět non toxic a předsedkyně stejnojmenného neziskového spolku, zároveň autorka knihy Svět non toxic vydanou nakladatelstvím Albatros.
Kniha se stala již během prvního půl roku působení bestsellerem a společně se spoluatorkou a odbornou garantkou Ing. Katarínou Hrivňákovou se díky knize daří základy non toxic životního stylu šířit i mezi širokou veřejnost v celé ČR.
Non toxic životní styl se poslední dobou pomalu stává vyhledávaným trendem, zejména kvůli zdravotním benefitům, jež s sebou nese a současně udržitelnosti a ekologii.
Pavla se dostala k non toxic problematice a životnímu stylu díky svým vlastním rozsáhlým zdravotním problémům, jež nedokázala klasická, tzv. „západní medicína“ řešit.
Mnoho let bojovala s těžkým onemocněním ženského hormonálního cyklu – endometriózou. Ta v současné době trápí velké množství žen, nese sebou četná omezení, bolesti a patří mezi jednu z hlavních příčin sterility. Stále ovšem platí, že ji konvenční medicína nedokáže vyléčit, pouze symptomaticky stabilizovat, ale ani to se většinou efektivně nedaří u všech pacientek.
Pavla se kromě endometriózy potýkala také s potížemi v podobě alergií, ekzémů a kontaktních reakcí na některé chemické látky, což jí přivedlo ke studiu alternativních postupů a terapií a posléze k seznámení se s non toxic principy. Ty se rozhodla zavést do vlastního života a péče.
Postupně se jí díky kompletní změně životního stylu a non toxic péči podařilo dosáhnout plného zotavení i vyléčení a to včetně potíží souvisejících s endometriózou.
V komunitě Svět non toxic se věnovala zejména komplementaci informací, návodů, rad a tipů, pomáhala pacientům a zájemcům o non toxic životní styl přejít na non toxic péči a nastavit funkční doplňkovou terapii. Současně pomáhala v pozici supervizoranon toxic rozběhnout úspěšnou činnost několika českým non toxic e-shopům zaměřeným na ryze non toxic sortiment.
V rámci komplexního přístupu, který každá léčba a terapeutický styl musí uplatňovat, se Pavla zaměřuje také na funkční výživu, chytrou non toxic suplementaci, aktivní pohybovou aktivitu a psychologické aspekty nemoci. Své bohaté vlastní zkušenosti i příběhy z koučinku prakticky již stovek pacientů zúročuje coby non toxic kouč a poradce.
Věnuje se také přednáškové aktivitě, influencingu, natáčení edukačních videí a podcastů, nebo non toxic vizážistice. Bývá častým hostem podcastů o non toxic, díky své schopnosti inspirovat a srozumitelně předávat bohaté a cenné zkušenosti druhým. Chce se i nadále věnovat psaní populárně naučných knih.

V projektu celostní kliniky Pontina působí Pavla jako non toxic konzultant.

Co obnáší non toxic poradenství:

  • eliminace toxických a potenciálně škodlivých látek v domácnosti a osobní péči. Důraz na personalizovaný výběr vhodných alternativ pro praní, úklid, drogerii, vybavení a zejména kosmetiku a osobní péči
  • nastavení terapeutické non toxic péče při léčbě hormonálních poruch, alergií, ekzémů, kontaktních dermatitid a onemocnění, při kterých je vhodné nastolit non toxic přístup a kde se pacient setkává s nutností volit produkty personalizovaně (individuální snášenlivost, alergie, poškozená pokožka, osobní preference)
  • kontrola doplňků stravy a pomoc v orientaci se složením, výběrem i s nákupem
  • edukace základních non toxic principů, jak se orientovat ve složení a čemu se vyhýbat

Mgr. Veronika Dostálová

Zabývá se klinickou logopedií a praxi klinického logopeda se věnuje již 15 let. Klientům nabízí  nejen komplexní logopedickou péči, která zahrnuje diagnostiku, terapii, prevenci, ale  i poradenství v oblasti narušené komunikační schopnosti pro klienty všech věkových kategorií (od raného dětského věku až po dospělé) s narušenou komunikační schopností. 

Již druhým rokem  se rovněž věnuje Metafyzické anatomii, která se zaměřuje na práci s emocemi a traumatem, na proces osobního i osobnostního rozvoje. Další podstatnou část její seberealizace tvoří individuální práce podporující a rozšiřující oblast sebepoznání a rozvoj emoční inteligence včetně meditací, které tvoří individuálně pro děti i dospělé. 

Komunikace je její vášní, koníčkem a součástí dlouhodobého zkoumání se zvědavostí jí vlastní. 

V praxi podporuje, rozvíjí a oceňuje přirozenost, spontánnost, upřímnost i otevřenost včetně touhy na „sobě“ pracovat. S respektem a úctou dbá při terapii u klientů na empatický přístup s důrazem na maximální podporu jejich „individuality – jedinečnosti.“

Více o aktivitách Mgr. Veroniky Dostálové se dozvíte na stránkách

www.dostalovaveronika.webnode.cz

Mgr. Šárka Pantůčková

Mgr. Šárka Pantůčková

Vystudovala  obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Řadu let učila na Základní škole Bosonožská v Brně. V praxi se věnovala převážně dětem se specifickými poruchami učení (SPU). Absolvovala řadu seminářů a kurzů zaměřených na tvořivé učení, arteterapii, reedukaci a vzdělávání dětí s SPU, rozvoj osobnosti.

V současné době se věnuje individuální a skupinové práci (od malých dětí po seniory) pomocí metod rozvíjející individuální potřeby každého jedince. 

MUDr. Luboš Pantůček

Žije v Brně, kde také vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova univerzita). Několik let pracoval na anesteziologicko-resuscitačním oddělení v nemocnicích v Ivančicích a v Brně a od r. 1997 má soukromou praxi zaměřenou na udržení zdraví.

 „Využívám vlastní komplexní přístup, ale také mě zajímají odborná vyšetření západní medicíny a některá i doporučím. Vždy to však kombinuji s pohledem celostní východní medicíny s akcentem na odhalení skutečné příčiny problému. Od toho se odvíjí léčebný postup, jehož výsledky jsou pak trvalejší a komplexnější než jen při pouhém řešení projevů,“ vysvětluje lékař z Brna, který se touto cestou ubírá už více než 35 let. Ke zlepšení zdraví lidem pomáhá úpravou životního stylu a akupunkturou a jako hlavní diagnostický nástroj používá pulzní diagnostiku.

MUDr. Luboš Pantůček

Osteopat Aaron Husby M.Ost, D.O.

  • první osteopat v České republice uznaný MŠMT ČR
  • profesor osteopatie na Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica v Janově
  • člen mezinárodního lektorského týmu European School of Osteopathy, UK
  • Osteopatie je specifická léčebná metoda, kterou koncem 19. století v USA rozvinul Dr. Andrew T. Still, a která ctí uznávaný a osvědčený systém klinické diagnózy. Je definována jako lékařská disciplína založená na manuální diagnóze, za účelem léčby zhoršené či poškozené pohyblivosti lidského těla (a to na úrovni tkání, kloubů i kostí).

Napsal o sobě:
Během studií a praxe jsem získal jedinečné zkušenosti.

Po dokončení střední školy jsem sloužil u Námořnictva Spojených států amerických, absolvoval jsem zde vzdělávací programy Vojenský medik a Chirurgický technolog.

V civilu
Po odchodu od námořnictva jsem několik let pracoval v civilních amerických nemocnicích. Na Univerzitě v Jižní Karolíně jsem vystudoval bakalářský program v oboru historie (University of South Carolina).

 Na univerzitě
Na European School of Osteopathy v Maidstone jsem získal magisterský titul  v Osteopatii. Pokud by Vás mé vzdělání zajímalo do detailu, zde uvádím v originálním znění:  „
Integrated Masters degree in Osteopathy (Integrovaný magisterský titul v Osteopatii) udělený University of Greenwich (Univerzitou Greenwich) v Londýně, jehož integrovanou součástí je získání Diploma in Osteopathy (Diplomu z Osteopatie), uděleného European School of Osteopathy (ESO, Evropská Škola Osteopatie v Maidstone – Velká Británie).“

V listopadu 2013 mi Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky udělilo “Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR” a zároveň mi povolilo užívat zahraniční titul Master of Osteopathy. Byl jsem prvním žadatelem v oboru Osteopatie v ČR.

Ve vlastní ordinaci
Na jaře roku 2014 jsem otevřel své první osteopatické studio v Litomyšli a od  roku 2015 mě můžete navštívit také na fyzioterapeutické klinice Vital v Brně Modřicích.

Aron Husby je také členem Mezinárodního lektorského týmu European School of Osteopathy (ESO) ve Velké Británii.

Anick Dostál

Pochází z Madagaskaru, kde jsou masáže oblíbeným nástrojem léčby, jelikož dokáží tělo uvolnit od stresu a napětí. Anick absolvovala  speciální 2měsíční kurz tradičních masáží na Madagaskaru.

 V současné době vede kurzy masáží Madagaskar pro různá relaxační wellness centra, zejména pro pacienty v lázních.

Anick o své práci:
Lidé v dnešní době žijí často ve spěchu a stres, a nemají čas udělat si prostor pro hýčkání svého těla. Mým cílem je přinášet lidem uspokojení a radost ze života, která přirozeně vychází z psychické a fyzické harmonie.