Pontina

Most mezi klasickou
a alternativní medicínou

Společně propojujeme klasickou a alternativní medicínu

Přichází doba, kdy si mnozí z nás začínají uvědomovat omezené možnosti klasické medicíny. Tuto medicínu i v rámci celostní léčby velmi rádi využíváme, nicméně je důležité si uvědomit, že klasická medicína je vždy do jisté míry limitovaná. V rámci klasické medicíny využíváme především specializovanou diagnostiku a kooperujeme s odborníky v dané oblasti.

Pontina propojujeme klasickou a alternativní medicínu

V čem pracujeme jinak

Vždy bereme v potaz potřeby klienta. Naším cílem je ukázat, že lze propojit klasickou a alternativní medicínu. Zaměřujeme se v první řadě na základní pilíře funkční medicíny.

Konvenční medicína nedisponuje tolika možnostmi pro řešení a léčbu složitých, zejména chronických a multisystémových stavů. Zde je naopak úspěšný právě holistický přístup, který podporuje všechny systémy našeho těla. Jinými slovy tento terapeutický postup nazýváme „funkční medicína“. 

Funkční medicína se zaměřuje na základní příčiny onemocnění pomocí systémově orientovaného přístupu, který zapojuje jak pacienta, tak lékaře do terapeutického partnerství. Tento systém má velké výhody při léčbě pacienta s chronickým onemocněním.

Obě jsme bývalé pacientky, které se uzdravily z vážných autoimunitních onemocnění, proto se primárně zaměřujeme na cílovou skupinu osob s autoimunitní nemocí a dále na ženy s hormonálními problémy.

Stefania Zanconato Tereza Feltoni

Služby

Konzultace

Probíhají ve formách osobních konzultací, anebo online formou s našimi předními odborníky.

Více informací

Kurzy

Kurzy budou probíhat online formou.

Více informací

Infuzní terapie

Infuzní terapie je terapie nitrožilně podávanými infuzními roztoky. Jejím cílem je pacienta uzdravit nebo zlepšit jeho zdravotní stav.

Více informací

Psychoterapie

Na klinice Pontina kooperujeme s  ověřeným terapeutem, který Vám pomůže správně zacházet s emocemi a pracovat sám na sobě tak, aby psychika pacienta pomáhala s jeho uzdravením.

Více informací

Laboratorní diagnostika

Sliny obsahují úžasné množství biologických informací – objevy jsou prováděny zrychlujícím se tempem.

Společnost DiagnosTechs (USA) byla první společností, která zavedla testování kortizolu ve slinách do běžné praxe a stále inovuje. V průběhu let  vyvinuli řadu testů slin a stolice na testování hormonů, citlivostí na potraviny, mikroby a parazity. 

Společnost Biovis’Diagnostik (DE)  zajišťuje kompetentní a spolehlivou   diagnostiku ze stolice, objasnění potravinové intolerance, oxidačního stresu nebo imunitních nedostatků. 

V případě zájmu o rozšířené testování v rámci funkční medicíny se na nás můžete obrátit s dotazy na adrese info@terezafeltoni.cz

Pontina - diahnostické testování
Pontina - diahnostické testování
Pontina - diahnostické testování

Upozornění:

Informace, které najdete na těchto webových stránkách, představují alternativní pohled na terapii autoimunitního onemocnění. Nenahrazují profesionální lékařskou péči. Pokud má čtenář závažné zdravotní obtíže, měl by neprodleně vyhledat lekare! Pokud se některá doporučení (uvedená na těchto webových stránkách, během konzultací, v programech) rozhodnete zařadit do svého života, měl by o tom být informován Váš ošetřující lékař, který vyhodnotí, zda jsou opatření vhodná či nikoliv.