Pontina

Most mezi klasickou
a alternativní medicínou

Společně propojujeme klasickou a alternativní medicínu

Přichází doba, kdy si mnozí z nás začínají uvědomovat omezené možnosti klasické medicíny. Tuto medicínu i v rámci celostní léčby velmi rádi využíváme, nicméně je důležité si uvědomit, že klasická medicína je vždy do jisté míry limitovaná. V rámci klasické medicíny využíváme především specializovanou diagnostiku a kooperujeme s odborníky v dané oblasti.

Pontina propojujeme klasickou a alternativní medicínu

V čem pracujeme jinak

Vždy bereme v potaz potřeby klienta. Naším cílem je ukázat, že lze propojit klasickou a alternativní medicínu. Zaměřujeme se v první řadě na základní pilíře funkční medicíny.

Konvenční medicína nedisponuje tolika možnostmi pro řešení a léčbu složitých, zejména chronických a multisystémových stavů. Zde je naopak úspěšný právě holistický přístup, který podporuje všechny systémy našeho těla. Jinými slovy tento terapeutický postup nazýváme „funkční medicína“. 

Funkční medicína se zaměřuje na základní příčiny onemocnění pomocí systémově orientovaného přístupu, který zapojuje jak pacienta, tak lékaře do terapeutického partnerství. Tento systém má velké výhody při léčbě pacienta s chronickým onemocněním.

Obě jsme bývalé pacientky, které se uzdravily z vážných autoimunitních onemocnění, proto se primárně zaměřujeme na cílovou skupinu osob s autoimunitní nemocí a dále na ženy s hormonálními problémy.

Stefania Zanconato Tereza Feltoni

Služby

Konzultace

Probíhají formou osobních nebo online konzultací s našimi předními odborníky.

Více informací

Online programy

Pečlivě propracované programy, které se zaměřují na léčbu a pochopení onemocnění.

Více informací

Měření ERI-KME

Systém umělé inteligence pro integrativní medicínu, který využíváme při posuzování aktuálního stavu lidského těla a také v léčbě chronických onemocnění. 

Více informací

Laboratorní diagnostika

Více informací

Upozornění:

Informace, které najdete na těchto webových stránkách, představují alternativní pohled na terapii autoimunitního onemocnění. Nenahrazují profesionální lékařskou péči. Pokud má čtenář závažné zdravotní obtíže, měl by neprodleně vyhledat lekare! Pokud se některá doporučení (uvedená na těchto webových stránkách, během konzultací, v programech) rozhodnete zařadit do svého života, měl by o tom být informován Váš ošetřující lékař, který vyhodnotí, zda jsou opatření vhodná či nikoliv.